Biyoelektronik burun, insan burnuyla eşdeğer kalitede ve eş-zamanlı olarak çalışan küçük molekülleri “tanımlayıp” ki bu tanımlamaya biz “koklamak” diyoruz, varlıklarını bulabilen yeni dönemde icat edilmiş bir yapıdır. Bu ürün Seoul Ulusal Üniversitesinde geliştirilmiş olup,bilim insanlarının bakterileri kolayca bulmasına olanak sağlar.Genellikle bilim insanlarının bakterileri bulmak için uygulamakta olduğu iki yöntem bulunur.Bu yöntemlerden birisi,sudan numune alıp suda şüphelendikleri bakterileri büyüterek koloni konsantrasyonunu incelemektir.Diğeri ise GC,GC-MS analizi yapmaktır.Bu yöntemlerin fazla zaman harcattığını düşünen Seoul Ulusal Üniversitesi bilim adamları Biyoelektronik burun’u icat etmişlerdir.[1]

Seoul Ulusal Üniversitesi’nin yapmış olduğu bu icat tıpkı bir insan burnu gibi çalışmaktadır.Bakteri ve küçük molekülleri koklayarak bulması aslında karbon nanotüp alan etkili transistör kullanan laboratuvarda üretilen insan burnu reseptörleri ile sağlanır.Bakteri tabanlı olan küf gibi yapıları koklamak için özelleşmiş iki reseptör seçilmiş.Bunlar,birisi Geosmin (GSM) diğeri ise 2-metil-izoborneol’dür(MIB).Burnumuz karışmış kokuları ayırt edemezken bu cihaz karışmış kokuları litrede 10 mg konsantrasyon’a kadar inip ayırt edebiliyor.[1]

Cihazın mucidi olan Prof. Tai Hyun Park cihazın taradığı alanları daha da genişletmeyi düşündüğünü söylemiş.Prof. Park “İnsan burnunda 400 civarında farklı koku reseptörü bulunur. Eğer bu teknolojiyi geliştirebilirsek, düşük konsantrasyonda bile olsa bu cihaz kokladığı her şeyi tayin edebilir.” açıklamasını yapmıştır. Bu cihazın insanlığa faydası ise şu şekilde olacaktır.Yapılan bu icadın küçültülüp mükemmele ulaşması sağlanınca sadece bakterileri değil,hastalık biyo işaretlerini ve uyuşturucuları tespit edilebilecek.Hatta bu sayede evrende bulunan çoğu maddenin koku kodlarından oluşan bir evrensel veri bankası hazırlanabilecek.Belki de bu sayede hastalıkları oluşturan bakteriler bulunup zamanında müdahale edilebilecek veya uyuşturucu madde yapılması ya da satılması daha zor hale gelebilir.Bir bakıma yapılan bu icat insanlar için yeni ve temiz bir sayfaya başlama hakkı tanıyabilir.[2]

Kaynak:
[1] Bioelectronic Nose Using Odorant Binding Protein-Derived Peptide and Carbon Nanotube Field-Effect Transistor for the Assessment of Salmonella Contamination in Food
[2]Son,Manki ve ark.,Real-time monitoring of geosmin and 2-methylisoborneol, representative odor compounds in water pollution using bioelectronic nose with human-like performance,Biosensors and Bioelectronics,74,199-206