Kadife Örümcekler (Eresidae) ailesinin ülkemizdeki dört temsilcisiyle tanışmaya hazır mısınız?

Zehri zararlı nitelikteki uğur böceği örümceklerinin dişisi sade-siyah bir dış görünümde iken, erkekleri turuncu-turuncumsu kızıl ve uğur böceği desenli karına/abdomene sahiptir. Ergin erkekler eylül başında görülür. Takip eden mayıs ve haziran aylarında çiftleşmek üzere dişi arayışı içinde olurlar. Başka bir bilgiye göre de sonbahar başlarında çiftleşirler.

Yerde, taş altlarında boru şeklinde yuvalarda yaşarlar. Kırkayak ve böceklerle beslenirler.

Eresus sandaliatus

snipwiew.com
flickr.com

Türkiye’deki dört Eresus örümceğinden biri olan; Avrupa’da İngiltere’den Güney Norveç ve Kuzey İtalya’ya kadarki alana yayılmış Eresidae familyasından bir türdür. Dişisi 10-16 mm, erkekleri ise 6-9 mm arası boyuttadır. Britanya IUCN Kırmızı Listesindeki soyu tehlikeli türler arasındadır.

Eresus moravicus

gpedia.com
biolib.cz

Avrupa’da Güney Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan’da gözlemlen türün 2008 yılına kadar Eresus kollari ile birlikte Eresus cinnaberinus’un sinonimi olduğu varsayılyordu. Dişilerde 5.9-9.9mm, erkeklerde ise 3.5-5.6 mm arası boyutlardadır.

Eresus walkeneari

alchetron.com
biolib.cz

Doğu Akdeniz ve Afganistan’da gözlemlenen zehirli bir türdür.


Eresus kollari

insects.at
dogalhayat.org

Eresus kollari ya da Eresus cinnaberinus

Avrupa (Türkiye’de Güneydoğu-Doğu ve İç Anadolu; Ege bölgelerinde), Orta Asya ve Kuzey Afrika’da gözlemlenen tür önceleri Eresus moravicus ve Eresus sandaliatus ile birlikte  Eresus cinnaberinus un sinonimi sayılırdı. Dişileri 16-20 mm arası boyutundadır, erkekleri ise 11 mm.

Kaynak: Wikipedia