Derinlik sarhoşluğu, dip sarhoşluğu, azot narkozu, nitrojen narkozu, atıl/inert gaz narkozu ya da açken içilen martini ile aynı etkilere sahip olduğu için martini etkisi..

Genellikle dalışta 20-30 metre veya 4 atm basınçtan sonraki derinliklerde solunan hava içindeki bazı temel gazlar narkoza dönüşür. Derinlik sarhoşluğuna sebep olan gaz ise azottur.

Dip sarhoşluğunun henüz tam olarak nedeni anlaşılamamıştır. Fakat temel/asal gazlar lipit/yağ dokularıyla reaksiyona girer ve azot da bu gazlardan biridir. Beyin dokularınında çoğunluğu lipitten oluştuğu için bu gazların en çok beyni etkilediğini, bu yüzdende sarhoş gibi şuursuzlaştırdığı düşünülüyor.

Yanı sıra nefes yoluyla alınabilen herhangi bir gazın (örneğin helyum) birikimesinin de aynı etkiyi yarattığı iddia ediliyor.

Gaza karşı kişinin hassasiyeti, gazın konsantrasyonu, ve derinliğe göre de derinlik sarhoşluğu değişiyor. 

Baş dönmesi, anlamsız duygusal tepkiler (coşku, aşırı mutluluk), endişe hali, seri hareket edememe, görme bozuklukları, bilinç kaybı ve hatta ölüme bile neden olabilir.

Ani olmamak koşuluyla bulunulan konumdan daha yükseğe çıkılmasıyla zamanla normale dönülebilen, geri dönüşü olan bir durumdur.

Kişi derinlik sarhoşluğunu farkettiğinde kendisi de müdahale edebilir ancak daha deneyimsiz kişiler ne olduğunu anlamayabilir.

Bu gibi olumsuzluklar göz önüne alındığında dalışta ne kadar usta olsanız da asla yalnız dalmamanız öneriliyor.