Bir biyolog çevreye; bilmek isteyen, öğrenmek isteyen, araştırmacı bir gözle bakmalıdır. Biyolog olmadan önce bir ağaç sizin için sadece bir ağaç olabilir ama biyolog olduktan sonra aslında, ağaçların toprak altında hepsinin birbirleriyle moleküler olarak iletişim halinde olduğunu, havayı nasıl kontrol ettiğini, solunum yaptığını, fotosentez yaptığını, üstünde kuşların, böceklerin olduğunu ve kuşların, o böcekleri yiyip ağacı koruduğunu, üstünde bir sürü bakteri ve mantar olduğunu, mantar ve bakterilerin birbiri içerisinde savaş halinde olduklarını ve bir ağacın bile aslında kendi içinde nasıl ayrı bir ekolojik dünya yarattığını görebilirsiniz.


Böyle sıradan gibi gözüken birçok şeyin, biyolojik olarak açıklandığı zaman ne kadar mantıklı ve bu sistemlerin ne kadar sağlam ve uyum içerisinde olduğunu görmek mümkündür. Etrafta gördüğünüz veya aklınıza gelen her şeyin bir mekanizması vardır.

Bir ormanın yandığını ve orada bir insanın olduğunu düşünün. Bir tıpçı insanı kurtarır ama bir biyolog hem insanı, hem ormanı kurtarır. Bir biyolog dünyadaki biyolojik mekanizmanın korunmasında ve gelişmesinde önemli bir rol üstlenir.

Arazide herhangi bir canlının çevresi ile olan ilişkilerini birebir görmek mümkündür. Görmek ile bilmek farklı şeylerdir. Doğa çerçevesine yakından değil de uzaktan baktığımızda her şeyi daha net görebilir ve bütün konuların birbirleri ile nasıl başdaştığını anlayabiliriz.

Mesela bir biyolog olarak; belirli bir habitatın belirli bir ağacının türünü çalışacaksınız; ondan önce o ağaç hangi koşullarda, hangi şekilde yetişiyor, ne üretiyor, yetiştiği toprağın hangi minerallere ihtiyacı var ve bunların ne kadarını verimli bir şekilde karşılıyor bunları bilmeniz gerekmektedir.

Değişen bir coğrafyada değişen bir ekolojik sistemin bir parçası olduğumuzu da bilmemiz gerekiyor. Çevremiz sürekli değişiyor ve buna bağlı olarak da canlılar kendini adapte ediyor, ona göre özellikleri değişiyor. Bu bilinçle doğaya bakmalıyız. Biz canlılardan, hayvanlardan, böceklerden, kuşlardan üst kategoride bir canlı grubu değiliz. Biz de doğanın bir parçasıyız ve doğaya ayak uydurabildiğimiz ölçüde hayatta kalırız.

Mesela normal insanlar doğaya baktıklarında sadece hareket eden varlıkları canlı olarak kabul ederler ama gözle göremeyeceğimiz birçok sayıda mikroorganizma vardır. Onların da ekolojik dengeye etkileri vardır. Bunların hepsi bir döngü içinde gerçekleşmektedir. Bu canlıların olmaması demek tüm ekolojik dengenin bozulması demektir. Bizim bütün canlı gruplarına işleyişte ihtiyacımız vardır. Doğaya baktığımızda fizyolojiden sitolojiye, botanikten ekolojiye kadar tüm izleri görebiliriz.

BİR BİYOLOG HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLMALI ?

Bilim insanı çevresinde olup biten olayları gözlemleyerek genellemelere ulaşabilmelidir, daha önce konu ile ilgili ortaya
atılan fikirlerin etkisinde kalmamalı, kendi gözlemleriyle sonuca ulaşabilmeli, diğer bilim insanlarının yaptığı çalışmaları takip etmeli ve literatür taraması yapmalıdır. Madde madde saymak gerekirse bir biyolog;

 • objektif olmalı,
 • ileriye dönük düşünebilmeli,
 • etik kurallara uymalı,
 • biyokaçakçılık yapmamalı,
 • gizli deneyler yapmamalı,
 • çözüm üretebilmeli,
 • ileri görüşlü olmalı,
 • meraklı olmalı,
 • şüpheci olmalı,
 • azimli olmalı,
 • sabırlı olmalı,
 • araştırmacı olmalı,
 • gerçekçi olmalı,
 • geniş kapsamlı düşünebilmeli,
 • dünyadaki biyolojik olayları araştırıp daha iyiye götürülmesi için çabalamalı,
 • bilimi hep ileriye götürme gayesi ile çalışmalı,
 • çevresine bakmaktan ziyade görmeli,
 • biyoloji multidisipliner bir alan olduğu için bilimleri birbirine entegre edip kullanabilmeli,
 • her şeye 5N 1K sorularını sormalı,
 • bir bilgiyi duyduğunda doğrusunu öğrenmeli ve çevresine de yaymalı,
 • neden diye sormalı ve cevabını araştırmalı,
 • here şeye ön yargıyla yaklaşmamalı,
 • rapor yazıp sunabilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmalı,
 • deney ve gözlemlerinde uygun yöntemi belirleyebilme ve elindeki yöntem ve materyali en iyi şekilde kullanabilme yeteneğine sahip olmalı,
 • bir bilim insanının en büyük görevi, doğru bilinen yanlışları düzeltmektir.

Biyolog olmadan önce bir şeyler biliyor olabilirsiniz ama önemli olan onları beyninizde bağlamanız, birbirleri ile ilişkilendirmeniz, öğrendiğiniz, gördüğünüz şeyleri, doğaya, etrafa, kendinize ve yaşadığınız hayata entegre etmenizdir.

Asıl merkez hep soru sormaktır. Bir şeyi neticede bariz bir şekilde görebilirsiniz ama onun neden, nasıl olduğunu sorgulamaya başladığınız zaman aslında olayın arkasındaki birçok gizemi aydınlatmaya başlarsınız.

BU CÜMLELERİ ÇOK DUYACAKSINIZ!!!

 • Biyologsuz olmaz.
 • Biyolog gibi düşünün.
 • Biyolog bir yerde önemsenirse o ülke kalkınır.