3 Şubat saat 9.30’da Mehmet Akif Ersoy Salonu’nda başlayan kongrede 1.gün kök hücre başlığı üzerinde durulmuştur. Kök hücre hakkında Prof. Dr. Emin Kansu, Doç. Dr. Betül Çelebi Saltık, Doç. Dr. Selçuk Sözer Tokdemir ve  Dr. Burcu Özçimen sunumlarını gerçekleştirmiş  ve daha sonra  Araş. Gör. Neziha Yağmur Diker’in doktora sunumu ile devam etmiştir.Günün sonunda Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Topluluğu ve Ankara Tıp Kök Hücre Topluluğu kendilerini tanıtmışlardır.

Kongrenin 2. gününde yapay zeka ve ekoloji ana konuları üzerindedurulmuştur.Yapay zeka hakkında Prof. Dr. Ethem Gelir, Doç. Dr. Ahmet Murat Özbayoğlu ve Doç. Dr. Gazi Erkan Bostancı sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.Ekoloji oturumunda Prof. Dr. Sevgi Ertuğrul Karatay, Doç Dr. Ilgaz Akata ve Öğr. Gör. Yusuf Durmuş sunumlarını gerçekleştirip topluluk danışmanı Araş. Gör. Dr. Edibe Özmen Baysal’ın kapanış konuşmasıyla 2.gün sonlanmıştır.

Kongrenin 3. günü Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü’nde gerçekleşmiştir. 3.gün boyunca bölümümüzdeki hocaların katkılarıyla 13 farklı çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Yazı Sahibi

Ekoloji Grubu Topluluğu

Hacettepe Üniversitesi Ekoloji Grubu Topluluğu